0312 90 68 58
  info@topnews.kg
  Славим Человека Труда
   

  Апышев Муратбек: Занимайтесь тем, что делает вас счастливыми

  Герой рубрики – молодой и талантливый архитектор, человек, которому доверяют реализовать крупные и очень ответственные проекты. Апышев Муратбек - основатель архитектурно-дизайнерской студии ArtProject Он – типичный self-made man, проделавший путь от рядового архитектора до владельца собственной компании. История его личного успеха – это пример того, как человек из самой обычной семьи «эволюционным путем» сделал себя сам. Стремление преодолевать барьеры и смело идти к намеченной цели у него в крови.

  0 Читать далее
  Стильnews - Сериал
   

  Когда цветет сирень.Сериал (57 серия)

  Все имена и персонажи вымышлены, любое сходство следует считать случайным. Она улыбается нам с экранов телевизоров. Ее лицо сияет на обложках всех газет и журналов. Она лучшая модель – пример самой успешной женщины Кыргызстана. Но каков был путь на вершину успеха и славы?

  0 Читать далее

  Архив Новостей

  Новости - ЭлдикNews - Мнения и идеи граждан

  Нужно ли экономить деньги на мелочах?

  10 03 2015 15:07
  Расточительство недопустимо

  Эти миллиардеры считают, что да! Не поверите, но они экономят почти на всем!

  0 Читать далее

  Молодость – заблуждение

  16 02 2015 12:30
  Уран Жаныбеков

  Говорят, «Если хочешь увидеть будущее нации, то посмотри на ее молодежь». А в каком состоянии сейчас находится наша молодежь?

  0 Читать далее

  Харун Яхья: Каким видится «Всемирный исламский союз»

  18 10 2014 13:22
  Харун Яхья (Аднан Октар)

  В этой статье известный современный исламский ученый энциклопедист из Турции Харун Яхья (наст .имя – Аднан Октар) рассуждает, каким видится всемирный «исламский союз», идею которого он неоднократно озвучивал.

  0 Читать далее

  Радикализмди илим-билим жана сүйүү менен жеңүү керек

  17 10 2014 20:43
  Харун Яхья

  Радикализм 18-кылымда пайда болгон, латын тилинде тамыр маанисине келген «radix» сөзүнөн чыккан, «тамырдан, түбүнөн» деген мааниге келген бир сөз. Бул доктрина кийинчерээк философиялык мааниде каралып, коомдук жана саясий окуяларда жашоо формаларын тамырынан сындап, өзгөртүү деп аныктама берилген.

  0 Читать далее

  Исламда эркектер аялдардын башчысы эмес, коргоп-колдоочусу

  23 10 2014 22:31
  Харун Яхья (Аднан Октар)

  Учурда бир катар чөйрөлөр, өзгөчө кээ бир Христиандар Ислам булактарында «эркектин аялга өкүмдарлыгы» сүрөттөлөт дешет жана кээ бир фанаттардын аялдарга болгон туура эмес иштерин ал пикирлерине негиз көрсөтүшөт. Куранда эркектин аялдын башчысы экени жөнүндө эч кандай өкүм жок. Куран боюнча эркек да аялды, аял да эркекти башкара албайт. Экөөсү тең бир-бирин толуктоо үчүн Аллах алдында бирдей укук жана милдеттер менен жаратылган. Аялдын эркек тарабынан «корголуп, колдоо көрүшү» - Аллахтын аялды баркташынан улам.

  0 Читать далее

  Фанаттар Куранда жок тыюуларды чыгарышат, бирок аларды өздөрү да орундатышпайт

  17 10 2014 20:50
  Харун Яхья

  (Ойдон) Чыгарышкан кечилдикти болсо Биз аларга жазган (буйруган) жокпуз. Аллахтын ыраазылыгына жетүүнү көздөп (ойлоп чыгарышты), бирок аны да жакшылап аткарышкан жок. (Хадид Сүрөсү, 27)

  1 Читать далее

  Харун Яхья: Кыргызстандын учурдагы абалдан чыгуу жолу

  15 12 2014 09:53
  Харун Яхья (Аднан Октар)

  Кыргызстан Азиянын ортосунда, деңизден алыс жайгашкан кичинекей жана тоолуу өлкө. Калктын үчтөн бири жакырчылыкта жашайт.

  0 Читать далее

  АКЫР ЗАМАНДЫН ЭҢ ЧОҢ ФИТНАСЫ ДАЖЖАЛ

  02 03 2015 20:06
  Харун Яхья (Аднан Октар)

  Дажжал арап тилиндеги бир сөз, «дежл» сөзүнөн келип чыккан. Сөздүктөрдөгү мааниси боюнча, дажжал «калпычы, тузакчы, акылдарды, көңүлдөрдү, жакшы менен жаманды, акыйкат менен жалганды аралаштырган, бир нерсени кооздоп чыныгы жүзүн жашырган, кадам кадам бүт тарапты кыдырган мүфсид (бөлүүчү, бузуучу, жаман кылуучу) жана меълун (наалат алган, куулган)» бир жандык.

  0 Читать далее

  Эволюция теориясынын жаңылыштыгы

  18 10 2014 13:39
  Харун Яхья

  Эволюция теориясы тарыхы байыркы Грецияга чейин жеткен бир окуу болгону менен 19-кылымда гана кеңири масштабда ортого коюлду. Теорияны илим дүйнөсүнө киргизген эң негизги окуя – Чарльз Дарвиндин 1859-жылы жарык көргөн Түрлөрдүн келип чыгышы аттуу китеби эле.

  0 Читать далее

  ДҮЙНӨДӨГҮ ЭҢ ӨНДҮРҮМДҮҮ МАШИНА: ЖҮРӨК

  21 02 2015 12:41
  Харун Яхья (Аднан Октар)

  22 күндүк кезде эмбриондун сол тарабында кыймылдап баштаган кичинекей клетка тобун эстейли. Бул алгачкы кыймыл «жашоо» дегенди билдирет. Эми бул клетка тобу көп жылдар бою эч токтобойт. Эч чарчабайт. Мүнөтүнө болжол менен 70 жолу, бир жылда болжол менен 35 миллион жолу, орточо бир өмүр бою болсо 2 миллиард жолу согот.80 Өмүр бою болжол менен 227 миллион литр кан насостойт (айдайт).

  0 Читать далее

  Модерн Ислам деген эмне?

  18 10 2014 13:25
  Дидем Үрер (Харун Яхья окуучусу)

  Ал доордо ыймандуу аялдар чачтарын бойоп, макияж жасап, колдорун каранышып, ал доордун мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык кына, халюк (шафран жана башка заттардын аралашмасынан алынган, кызыл-сары өңдүү зат) сыяктуу каражаттарды колдонушкан.

  0 Читать далее

  ЖАН КИРГЕН АТОМДОР

  15 03 2015 13:45
  Харун Яхья (Аднан Октар)

  Бир таш сыныгы менен бир көпөлөктү элестетиңиз. Бирөө жансыз, экинчиси жандуу. Бирок түбүн караганыңызда экөө тең бирдей элементардык бөлүкчөлөрдөн турат.

  0 Читать далее

  Аял укуктары менен бирге төрөлөт

  18 10 2014 13:14
  Харун Яхья

  Белгилүү өлкөлөрдө белгилүү убактарда аялдарга берилген укуктардын жылдыгы жыл сайын белгиленет: аялдардын эркектер менен тең укукта билим алуу укугу, мамлекеттик кызматта иштей алуу укугу, шайлоо жана шайлануу укугу, аялдардын ажыраша алуу укугу...

  0 Читать далее

  КУРАНДЫН КЕРЕМЕТТЕРИНЕН (АСМАНДЫН ЖЕТИ КАБАТЫ)

  23 10 2014 09:55
  ХАРУН ЯХЬЯ (АДНАН ОКТАР)

  Силер үчүн жердегилердин баарын Ал жаратты. Анан асманды максат кылып аларды жети асман кылып Ал жасады. Жана Ал баарын билүүчү. (Бакара Сүрөсү, 29)

  0 Читать далее

  ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЯСЫНЫН ЧОҢ ТУЮГУ: БЕЛОКТОР КАНТИП ПАЙДА БОЛДУ?

  22 02 2015 08:31
  Харун Яхья (Аднан Октар)

  Чарльз Дарвин эволюция теориясын чыгарган 19-кылымда тирүү жандыктардын негизги түзүлүшү жөнүндө өтө аз маалымат белгилүү эле. Колдогу микроскоптордон клетка кара бир тактай эле көрүнүп, кээ бирлер аны килкилдек сымал бир түзүлүш деп айтышкан. Ушул себептен Дарвиндин “жашоо алгачкы бир клетканын өзүнөн-өзү кокустуктар натыйжасында пайда болуп, өрчүп-өнүгүшү менен келип чыккан” деген пикири көп четке кагылган эмес.

  0 Читать далее

  КУРАНДА ЖООЛУК ЖАНА ХИДЖАБ ЖӨНҮНДӨ

  20 11 2014 10:01
  ХАРУН ЯХЬЯ (АДНАН ОКТАР)

  Дээрлик бүт Куран маанилеринин котормосунда Нур Сүрөсүнүн 31-аятындагы «Жоолуктарын жакаларынын үстүн (жаба тургандай кылып) салынышсын» деген сүйлөмдө негизи «жоолук» деген сөз кездешпейт. Бул жерде колдонулган сөз «жамынчы». Аяттагы сөздөрдүн арапча маанилерин караганыбызда муну апачык көрө алабыз

  0 Читать далее

  ДНК КЕРЕМЕТИ ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЯСЫН КАНТИП ЖАРАКСЫЗ КЫЛУУДА?

  22 02 2015 08:38
  Харун Яхья (Аднан Октар)

  Эволюция теориясы молекулярдык деңгээлде маанилүү бир туюкта. Жашоонун келип чыгышы темасы – эволюция теориясы үчүн палеонтология, геология, антропология ж.б. илим тармактарындагы сыяктуу чоң бир көйгөй. Болгондо да, эволюционисттердин көйгөйү аминокислота, белок сымал жашоонун курулуш материалдары менен эле чектелбейт. Булардан да жогорку негизги туюк – жандык клеткасынын укмуш комплекстүү түзүлүшүндө. Себеби клетка аминокислоталардан турган белоктордон түзүлгөн бир жыйынды эмес, адамзат бүгүнкү күнгө чейин көргөн эң комплекстүү системалардын бири.

  0 Читать далее